De LeerLijn Taal - Werkwoordspelling

De LeerLijn Taal - Werkwoordspelling

Doelstelling: Uw kind helpen met het spellen en vervoegen van werkwoorden.

Methode: Dit programma analyseert eerst het niveau spelling van uw kind/leerling. Hierop volgen gerichte oefeningen die dit niveau trainen en verbeteren met als resultaat dat uw kind/leerling beter werkwoorden kan spellen en vervoegen.

Geschikt voor Windows 10, 8.1, 8, 7 Geschikt voor:
Windows 10, 8.1/8, 7

ISBN: 978 90 6112 632 4
Prijs: € 9,95
Alle prijzen zijn inclusief BTW en exclusief € 2,45 verzendkosten


Verantwoording en inhoudsopgave
Inhoud LeerLijn Taal - Werkwoordspelling
Voorbeeldoefeningen

Kenmerken De LeerLijn Taal - Werkwoordspelling

  • Stap voor stap met talloze oefenopgaven de complete leerlijn Werkwoordspelling doorwerken
  • Met duidelijke instructie bij de oefeningen en afsluitende toetsen per niveau
  • Ordening in complete leerlijnen, doorlopend over leerjaren
  • Inclusief module Niveau bepalen: kind stapt in op eigen niveau
  • Beheermodule, logboek en foutenregistratie
  • Past bij alle onderwijsmethoden
  • Voor thuis en op school

Inhoud cd-rom
Minimaal 1350 opgaven onderverdeeld in 25 niveaus, o.a. werkwoorden herkennen, herkenning relatie onderwerp-persoonsvorm, vervanging 'moeilijke onderwerpen' door een persoonlijk voornaamwoord en herkenning van het deelwoord. Inclusief uitleg per opgave.

Voorbeeldopgave
Voorbeeldopgave

Het programma op deze cd-rom bevat een leerlijn voor de werkwoordspelling. Er wordt begonnen met het leren herkennen en gebruiken van werkwoorden. Het spellen van de werkwoordsvormen wordt daarna geoefend door elk werkwoord te leren vergelijken met een van vier basistypen. Elke stap gaat weer een beetje verder en is nodig voor de volgende stappen.

Nu zijn niet alle kinderen even ver gevorderd met de verschillende leerlijnen, zelfs niet als ze in dezelfde klas zitten. Daarom is het ook niet nodig dat alle kinderen hetzelfde doen en op hetzelfde punt beginnen. Het programma LeerLijn Werkwoordspelling zoekt daarom eerst uit wat het kind al weet. Als dat eenmaal duidelijk is kan het oefenen beginnen. Precies op het punt in de leerlijn waar uw kind aan toe is.

Als het niveau bepaald is, gaat het kind verder met oefenopgaven. Na verloop van tijd en afhankelijk van de prestaties van het kind geeft het programma toestemming om een toets te maken. Wordt die toets goed gemaakt, dan mag het kind verder naar de volgende stap in de leerlijn. Aan het eind van de leerlijn ontvangt het kind een mooi diploma.

De niveaus zijn ook los te gebruiken. Dit opent voor leerkrachten de mogelijkheid het programma op precies het goede moment te gebruiken.

Deze titel uit de LeerLijn-reeks bevat een complete deelleergang. De inhoud van deze cd-rom is niet alleen gericht op het oefenen van de leerstof, maar juist ook op het leren ervan. Van het meest elementaire niveau tot en met het niveau dat vereist is aan het eind van het basisonderwijs.

Systeemeisen
Systeemeisen Windows 10, 8.1/8 of Windows 7, moderne browser
Minimum resolutie beeldscherm: 1024 X 768
Adobe Reader, printer