De LeerLijn Rekenen - (Staart)delingen

De LeerLijn Rekenen - (Staart)delingen

Doelstelling: Uw kind/leerling (staart)delingen trainen

Methode: Dit programma analyseert eerst het kennisniveau (staart)delingen van uw kind/leerling. Aansluitend volgt een gerichte training op dit niveau totdat uw kind/leerling beter leert delen en een hoger rekenniveau bereikt.

Geschikt voor Windows 10, 8.1, 8, 7 Geschikt voor:
Windows 10, 8.1/8, 7

ISBN: 978 90 6112 662 1
Prijs: € 9,95
Alle prijzen zijn inclusief BTW en exclusief € 2,45 verzendkosten


Verantwoording en inhoudsopgave
Overzicht niveaus LeerLijn rekenen: (Staart)delingen
Voorbeeldoefeningen

Kenmerken De LeerLijn Rekenen - (Staart)delingen

  • Stap voor stap met talloze oefenopgaven de complete leerlijn (Staart)delingen doorwerken
  • Twee leergangen: delen volgens de traditionele manier en volgens de methode van herhaald aftrekken (happenmethode)
  • Met duidelijke instructie bij de oefeningen en afsluitende toetsen per niveau
  • Ordening in complete leerlijnen, doorlopend over leerjaren
  • Inclusief module Niveau bepalen: kind stapt in op eigen niveau
  • Beheermodule, logboek en foutenregistratie
  • Past bij alle onderwijsmethoden
  • Voor thuis en op school

Inhoud cd-rom
Minimaal 1350 opgaven onderverdeeld in 19 niveaus, o.a. introductie begrippen deeltal, deler, quotiënt en rest, plaatswaarde in grotere en kleinere getallen, staartdelingen met deeltal <10000 en deler <10.
Twee leergangen: delen volgens de traditionele manier en delen volgens de methode van herhaald aftrekken (happenmethode). Inclusief uitleg per opgave.

Voorbeeldopgaven
Voorbeeldopgave

Deze cd-rom bevat twee programma's voor staartdelingen: een volgens de moderne happenmethode en een die de traditionele aanpak volgt. Er wordt in beide leerlijnen begonnen met de tafels van vermenigvuldiging en de deeltafels. De leerlijnen eindigen met de soort sommen die in groep 8 worden aangeboden. Daar tussenin vindt u tientallen stappen. Elke stap gaat weer een beetje verder en is nodig voor de volgende stappen.

Nu zijn niet alle kinderen even ver gevorderd met de verschillende leerlijnen, zelfs niet als ze in dezelfde klas zitten. Daarom is het ook niet nodig dat alle kinderen hetzelfde doen en op hetzelfde punt beginnen. Het programma LeerLijn Staartdelingen zoekt daarom eerst uit wat uw kind al weet. Als dat eenmaal duidelijk is kan het oefenen beginnen. Precies op het punt in de leerlijn waar uw kind aan toe is.

Als het niveau bepaald is, gaat uw kind verder met oefenopgaven. Na verloop van tijd en afhankelijk van de prestaties van uw kind geeft het programma toestemming om een toets te maken. Wordt die toets goed gemaakt, dan mag uw kind verder naar de volgende stap in de leerlijn. Aan het eind van de leerlijn ontvangt uw kind een mooi diploma.

Deze titel uit de LeerLijn-reeks bevat een complete deelleergang. De inhoud van deze cd-rom is niet alleen gericht op het oefenen van de leerstof, maar juist ook op het leren ervan. Van het meest elementaire niveau tot en met het niveau dat vereist is aan het eind van het basisonderwijs.

Systeemeisen
Systeemeisen Windows 10, 8.1/8 of Windows 7, moderne browser
Minimum resolutie beeldscherm: 1024 X 768
Adobe Reader, printer