De LeerLijn Rekenen - Metriek stelsel

De LeerLijn Rekenen - Metriek stelsel

Doelstelling: Uw kind/leerling beter vertrouwd laten worden met het metriek stelsel

Methode: Dit programma analyseert eerst het kennisniveau meetkunde van uw kind/leerling. Hierop volgt een gerichte training op dit niveau met als resultaat dat uw kind/leerling beter leert meten in het kader van het metriek stelsel

Geschikt voor Windows 10, 8.1, 8, 7 Geschikt voor:
Windows 10, 8.1/8, 7

ISBN: 978 90 6112 493 1
Prijs: € 9,95
Alle prijzen zijn inclusief BTW en exclusief € 2,45 verzendkosten


Verantwoording en inhoudsopgave
Overzicht niveaus LeerLijn rekenen: Metriek Stelsel
Voorbeeldoefeningen

Kenmerken De LeerLijn Rekenen - Metriek stelsel

  • Stap voor stap met talloze oefenopgaven de complete leerlijn Metriek stelsel doorwerken
  • Met duidelijke instructie bij de oefeningen en afsluitende toetsen per niveau
  • Ordening in complete leerlijnen, doorlopend over leerjaren
  • Inclusief module Niveau bepalen: kind stapt in op eigen niveau
  • Beheermodule, logboek en foutenregistratie
  • Past bij alle onderwijsmethoden
  • Voor thuis en op school

Inhoud cd-rom
Minimaal 1350 opgaven onderverdeeld in 28 niveaus, o.a. oefenen met de betekenis van de afgekorte lengtematen, vermenigvuldigen met en delen door 10, 100 en 1000,omrekenen van lengtematen, gewichtsmaten, oppervlaktematen en inhoudsmaten. Inclusief uitleg per opgave.

Voorbeeldopgaven
Voorbeeldopgave

Het programma op deze cd bevat een leerlijn werken met het metriek stelsel. Er wordt heel eenvoudig begonnen met het verkennen van de globale betekenis van lengte-, oppervlakte- en inhoudsmaten aan de hand van illustraties. De leerlijn eindigt met het berekenen van diverse opgaven met behulp van stappenschema's. Daar tussenin vindt u tientallen stappen. Elke stap gaat weer een beetje verder en is nodig voor de volgende stappen.

Nu is niet elk kind even ver gevorderd met de verschillende leerlijnen, zelfs niet als ze in dezelfde groep zitten. Daarom is het ook niet nodig dat alle kinderen hetzelfde doen en op hetzelfde punt beginnen. Het programma LeerLijn Metriek Stelsel zoekt daarom eerst uit wat uw kind al weet. Als dat eenmaal duidelijk is kan het oefenen beginnen. Precies op het punt in de leerlijn waar het kind aan toe is.

Als het niveau bepaald is, gaat het kind verder met oefenopgaven. Na verloop van tijd en afhankelijk van de prestaties van het kind geeft het programma toestemming om een toets te maken. Wordt die toets goed gemaakt, dan mag het kind verder naar de volgende stap in de leerlijn. Aan het eind van de leerlijn ontvangt het kind een mooi diploma.

Deze titel uit de LeerLijn-reeks bevat een complete deelleergang. De inhoud van deze cd-rom is niet alleen gericht op het oefenen van de leerstof, maar juist ook op het leren ervan, van het meest elementaire niveau tot en met het niveau dat vereist is aan het eind van het basisonderwijs.

Systeemeisen
Systeemeisen Windows 10, 8.1/8 of Windows 7, moderne browser
Minimum resolutie beeldscherm: 1024 X 768
Adobe Reader, printer