De LeerLijn Rekenen - Procenten

De LeerLijn Rekenen - Procenten

Doelstelling: Uw kind/leerling beter met procenten te leren werken.

Methode: Dit programma analyseert eerst het niveau waarop uw kind/leerling met procenten kan werken. Hierop volgt een gerichte training die het niveau werken met procenten verbetert.

Geschikt voor Windows 10, 8.1, 8, 7 Geschikt voor:
Windows 10, 8.1/8, 7

ISBN: 978 90 6112 503 7
Prijs: € 9,95
Alle prijzen zijn inclusief BTW en exclusief € 2,45 verzendkosten


Verantwoording en inhoudsopgave
Overzicht niveaus LeerLijn rekenen: Procenten
Voorbeeldoefeningen

Kenmerken De LeerLijn Rekenen - Procenten

  • Stap voor stap met talloze oefenopgaven de complete leerlijn Procenten doorwerken
  • Met duidelijke instructie bij de oefeningen en afsluitende toetsen per niveau
  • Ordening in complete leerlijnen, doorlopend over leerjaren
  • Inclusief module Niveau bepalen: kind stapt in op eigen niveau
  • Beheermodule, logboek en foutenregistratie
  • Past bij alle onderwijsmethoden
  • Voor thuis en op school

Inhoud cd-rom
Minimaal 1350 opgaven onderverdeeld in 20 niveaus, o.a. betekenis van percentages, schatten, deel van het geheel en procenten in combinatie, BTW-berekeningen met de rekenmachine. Inclusief uitleg per opgave.

Voorbeeldopgaven
Voorbeeldopgave

Het programma op deze cd bevat een leerlijn voor procenten. Er wordt heel eenvoudig begonnen met het verkennen van het begrip procenten aan de hand van advertenties en krantenartikelen. De leerlijn eindigt met het berekenen van BTW-opgaven. Daar tussenin vindt u tientallen stappen. Elke stap gaat weer een beetje verder en is nodig voor de volgende stappen.

Nu is niet elk kind even ver gevorderd met de verschillende leerlijnen, zelfs niet als ze in dezelfde groep zitten. Daarom is het ook niet nodig dat alle kinderen hetzelfde doen en op hetzelfde punt beginnen. Het programma LeerLijn Procenten zoekt daarom eerst uit wat uw kind al weet. Als dat eenmaal duidelijk is kan het oefenen beginnen. Precies op het punt in de leerlijn waar het kind aan toe is.

Als het niveau bepaald is, gaat het kind verder met oefenopgaven. Na verloop van tijd en afhankelijk van de prestaties van het kind geeft het programma toestemming om een toets te maken. Wordt die toets goed gemaakt, dan mag het kind verder naar de volgende stap in de leerlijn. Aan het eind van de leerlijn ontvangt het kind een mooi diploma.

Deze titel uit de LeerLijn-reeks bevat een complete deelleergang. De inhoud van deze cd-rom is niet alleen gericht op het oefenen van de leerstof, maar juist ook op het leren ervan. Van het meest elementaire niveau tot en met het niveau dat vereist is aan het eind van het basisonderwijs.

Systeemeisen
Systeemeisen Windows 10, 8.1/8 of Windows 7, moderne browser
Minimum resolutie beeldscherm: 1024 X 768
Adobe Reader, printer