De LeerLijn Taal - Ontleden

De LeerLijn Taal - Ontleden

Doelstelling: Uw kind/leerling helpen met taal ontleden

Methode: Dit programma analyseert eerst het niveau waarop uw kind/leerling taal kan ontleden. Dan volgt een gerichte training, startend op dit niveau, met als resultaat dat uw kind/leerling beter taal leert te ontleden.

Geschikt voor Windows 10, 8.1, 8, 7 Geschikt voor:
Windows 10, 8.1/8, 7

ISBN: 978 90 6112 523 5
Prijs: € 9,95
Alle prijzen zijn inclusief BTW en exclusief € 2,45 verzendkosten


Verantwoording en inhoudsopgave
Overzicht niveaus LeerLijn taal: ontleden
Voorbeeldoefeningen

Kenmerken De LeerLijn Taal - Ontleden

  • Stap voor stap met talloze oefenopgaven de complete leerlijn Ontleden doorwerken
  • Met duidelijke instructie bij de oefeningen en afsluitende toetsen per niveau
  • Ordening in complete leerlijnen, doorlopend over leerjaren
  • Inclusief module Niveau bepalen: kind stapt in op eigen niveau
  • Beheermodule, logboek en foutenregistratie
  • Past bij alle onderwijsmethoden
  • Voor thuis en op school

Inhoud cd-rom
Minimaal 1350 opgaven onderverdeeld in 25 niveaus, zoals telwoorden, lidwoorden, meewerkend voorwerp. Inclusief uitleg per opgave.

Voorbeeldopgave
Voorbeeldopgave

Het programma op deze cd bevat een leerlijn voor ontleden. Er wordt heel eenvoudig begonnen met het verkennen van begrippen als werkwoorden, lidwoorden, zelfstandige en bijvoeglijke naamwoorden. De leerlijn eindigt met het correct schrijven van persoonsvormen en deelwoorden. Daar tussenin vindt u tientallen stappen. Elke stap gaat weer een beetje verder en is nodig voor de volgende stappen.

Nu is niet elk kind even ver gevorderd met de verschillende leerlijnen, zelfs niet als ze in dezelfde groep zitten. Daarom is het ook niet nodig dat alle kinderen hetzelfde doen en op hetzelfde punt beginnen. Het programma Leerlijn Ontleden zoekt daarom eerst uit wat het kind al weet. Als dat eenmaal duidelijk is kan het oefenen beginnen. Precies op het punt in de leerlijn waar het kind aan toe is.

Als het niveau bepaald is, gaat het kind verder met oefenopgaven. Na verloop van tijd en afhankelijk van de prestaties van het kind geeft het programma toestemming om een toets te maken. Wordt die toets goed gemaakt, dan mag het kind verder naar de volgende stap in de leerlijn. Aan het eind van de leerlijn ontvangt het kind een mooi diploma.

De niveaus zijn ook los te gebruiken. Dit opent voor leerkrachten de mogelijkheid het programma op precies het goede moment te gebruiken.

Deze titel uit de LeerLijn-reeks bevat een complete deelleergang. De inhoud van deze cd-rom is niet alleen gericht op het oefenen van de leerstof, maar juist ook op het leren ervan. Van het meest elementaire niveau tot en met het niveau dat vereist is aan het eind van het basisonderwijs.

Systeemeisen
Systeemeisen Windows 10, 8.1/8 of Windows 7, moderne browser
Minimum resolutie beeldscherm: 1024 X 768
Adobe Reader, printer